Aanstaande diensten

Zoeken

Commissies

Groeigroepen

Wat doen we bij de gemeente groeigroepen in Frieschepalen/Siegerswoude?

Drie keer per jaar worden de algemene groeigroepavonden gehouden in de Iepen Doar. Deze avonden worden op een verrassende en vernieuwende manier ingevuld. Nieuwelingen en nieuwsgierige gemeente- en niet gemeenteleden zijn dan van harte welkom. De ene keer wordt er gezamenlijk gegeten, een andere keer doen we spelletjes of er wordt een lezing gehouden. En elke keer is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Rondom deze centrale avonden vinden de groeigroepavonden in huiselijke kring plaats. Momenteel zijn er 4 groeigroepen actief in onze gemeente. Men komt ongeveer één keer per 2 of 3 weken bij elkaar. Samenkomen om te praten over Gods Woord, te bidden, gezellig bijpraten, de bijbel te bestuderen. Ook is er volop medeleven buiten de groeigroepavonden om, zodat onze gemeente zich verdiept en versterkt.

We komen bij elkaar voor een gemeenschappelijk doel: bouwen aan elkaars geloof, hoop en liefde. Bouwen aan een steeds hechtere onderlinge band en anderen betrekken in ons groepsgebeuren. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ook ervaren wat het is om deel te nemen aan de groeigroepen? Neem dan contact op met de groeigroepcommissie van de VGKN te Frieschepalen/Siegerswoude.