Aanstaande diensten

Zoeken

Missie

Missie

Onze gemeente beschouwt het als haar opdracht om kerk te zijn vanuit de opdracht die de Heiland via MatteĆ¼s ons meegaf: 'Gaat dan henen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb'.

De Heilige Schrift erkennen wij als het Woord van God, de gezaghebbende openbaring van het Evangelie Gods in Jezus Christus, en daarom als enige regel voor geloof en leven. Dit in overeenstemming met het belijden van de kerk, dat ons voorgeslacht heeft samengebracht in de drie algemene belijdenisgeschriften en in de drie formulieren van enigheid.