Aanstaande diensten

Zoeken

Geschiedenis

Geschiedenis

Het gebied van de Gereformeerde Kerk te Frieschepalen-Siegerswoude omvat Frieschepalen, Siegerswoude, Ureterp (ged.), Trimunt (ged.) en de Haar (ged.) Een deel van de inwoners van Siegerswoude behoort tot de kerk van de Wilp.

De Gereformeerde Kerk van Frieschepalen-Siegerswoude komt voort uit de Gereformeerde kerk van Ureterp. In 1927 wordt in Siegerswoude (het dorp Frieschepalen behoorde toen nog grotendeels tot Siegerswoude) een evangelische vereniging onder de naam 'Uw Koninkrijk kome' opgericht. Deze vereniging is in de eerste plaats bedoeld om de grondslag te leggen tot een eigen Gereformeerde Kerk. De christelijke school aan de Nijewei (nu Tolheksleane) bestond toen al Van de christelijke school van Ureterp wordt het terrein, waarop thans kerk en pastorie staan, gekocht.
In de winter van 1927-1928 kan het gebouw voor Christelijke belangen in gebruik worden genomen. Dit was mogelijk na soms grote offers van de mensen alhier en door veel zelfwerkzaamheid. Na verzoeken van de evangelisatiecommissie aan de classis, kan op 2 september 1928 de Gereformeerde Kerk van Siegerswoude geïnstitueerd worden. Met de omliggende kerken wordt een grensregeling afgesproken. Ook kunnen nu ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) worden gekozen.
In 1929 wordt besloten de consistorie (nu podium) te bouwen. Om financiële redenen wordt voorlopig afgezien van het bouwen van een vleugel van de kerk. Wel wordt in 1935 opdracht verleend tot het bouwen van een pastorie. In 1936 kan kandidaat Hamming als dienaar des Woords bevestigd worden.
 
Er wordt een evangelisatiecommissie opgericht, die ten doel heeft het evangelie te brengen aan buitenkerkelijken.

Op maandag 3 mei 1943 wordt onze gemeente zwaar getroffen door het verlies van 13 gemeenteleden en 3 onderduikers. Zij worden door Duitse bezetters doodgeschoten.

Omdat ongeveer 50 leden van onze kerk zich niet kunnen conformeren aan besluiten van de Synode, onttrekken zij zich in 1946 aan onze kerk. Eenzelfde aantal leden emigreert naar Canada en de Verenigde Staten.
In 1949 wordt naast de oude consistorie een nieuwe consistorie gebouwd en in 1951 worden de beide vleugels aangebouwd. De gemeentezang wordt steeds begeleid door het muziekkorps 'de Sjofaar'. Later wordt een orgelfonds opgericht en kan een orgel worden geplaatst. Het gebouw wordt uitgebreid met de 'Iepen Doar'. In 1992 is de 'Iepen Doar' gerenoveerd. In 1997 heeft het interieur van de kerk een grondige renovatie ondergaan terwijl in 2000 het orgel is vernieuwd en uitgebreid. In april 2002 is de renovatie van de pastorie voltooid. Omdat het orgel opnieuw grote gebreken vertoonde, is er op 5 september 2010 een nieuw Johannus orgel in gebruik genomen. Dit kon worden gerealiseerd dankzij een legaat dat onze gemeente ontving van wijlen zr. Aaltje Bekkema.

In april 2004 wordt, na stemming van alle belijdende gemeenteleden, besloten om niet toe te treden tot de PKN (Protestantse Kerken in Nederland), welke een fusie is van de Nederlands Hervormde Kerken, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerken. In mei 2004 wordt besloten dat de Gereformeerde kerk van Frieschepalen-Siegerswoude zich aansluit bij de voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland (vGKN). Omdat een aantal gemeenteleden zich niet kunnen conformeren aan deze besluiten, hebben zij zich onttrokken aan onze kerk.

Lijst van predikanten die onze gemeente vanaf 1936 hebben mogen dienen:

ds. M. Hamming

1936-1940

ds. A. G. Honig

1941-1943

ds. R. Kooistra

1943-1947

ds. J. H. Binnema

1947-1952

ds. C. Bruning

1953-1959

ds. P. C. van der Wel

1960-1963

ds. C. Moens

1965-1970

ds. S. Groen

1973-1979

ds. S. van Deventer

1981-1986

ds. J. Kooistra

1987-1991

ds. J. de Jong

1994-1999

ds. J. J. Douma- van der Molen

2001-2009