Geschiedenis vGK Frieschepalen-Siegerwoude

Het gebied van de Gereformeerde Kerk te Frieschepalen-Siegerswoude omvat Frieschepalen, Siegerswoude en deels Ureterp, Trimunt en de Haar.

Oprichting

De Gereformeerde Kerk van Frieschepalen-Siegerswoude komt voort uit de Gereformeerde kerk van Ureterp. In 1927 wordt in Siegerswoude (het dorp Frieschepalen behoorde toen nog grotendeels tot Siegerswoude) een evangelische vereniging onder de naam 'Uw Koninkrijk kome' opgericht. Deze vereniging is in de eerste plaats bedoeld om de grondslag te leggen tot een eigen Gereformeerde Kerk. De christelijke school aan de Nijewei (nu Tolheksleane) bestond toen al Van de christelijke school van Ureterp wordt het terrein, waarop thans kerk en pastorie staan, gekocht. In de winter van 1927-1928 kan het gebouw voor christelijke belangen in gebruik worden genomen. Dit was mogelijk na soms grote offers van de mensen alhier en door veel zelfwerkzaamheid. Na verzoeken van de evangelisatiecommissie aan de classis, kan op 2 september 1928 de Gereformeerde Kerk van Siegerswoude geĆÆnstitueerd worden. Met de omliggende kerken wordt een grensregeling afgesproken. Ook kunnen nu ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) worden gekozen. In 1929 wordt besloten de consistorie (nu podium) te bouwen. Om financiĆ«le redenen wordt voorlopig afgezien van het bouwen van een vleugel van de kerk. Wel wordt in 1935 opdracht verleend tot het bouwen van een pastorie. In 1936 kan kandidaat Hamming als dienaar des Woords bevestigd worden. Er wordt een evangelisatiecommissie opgericht, die ten doel heeft het evangelie te brengen aan buitenkerkelijken.

1943

Op maandag 3 mei 1943 wordt onze gemeente zwaar getroffen door het verlies van 13 gemeenteleden en 3 onderduikers. Zij worden door Duitse bezetters doodgeschoten.

Kerkgebouw

In 1949 wordt naast de oude consistorie een nieuwe consistorie gebouwd en in 1951 worden de beide vleugels aangebouwd. De gemeentezang wordt steeds begeleid door het muziekkorps 'de Sjofaar'. Later wordt een orgelfonds opgericht en kan een orgel worden geplaatst. Het gebouw wordt uitgebreid met de 'Iepen Doar'. In 1992 is de 'Iepen Doar' gerenoveerd. In 1997 heeft het interieur van de kerk een grondige renovatie ondergaan terwijl in 2000 het orgel is vernieuwd en uitgebreid. In april 2002 is de renovatie van de pastorie voltooid. Omdat het orgel opnieuw grote gebreken vertoonde, is er op 5 september 2010 een nieuw Johannus orgel in gebruik genomen. Dit kon worden gerealiseerd dankzij een legaat dat onze gemeente ontving van wijlen zr. Aaltje Bekkema.

vGKN

In april 2004 wordt, na stemming van alle belijdende gemeenteleden, besloten om niet toe te treden tot de PKN (Protestantse Kerken in Nederland), welke een fusie is van de Nederlands Hervormde Kerken, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerken. In mei 2004 wordt besloten dat de Gereformeerde kerk van Frieschepalen-Siegerswoude zich aansluit bij de voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland (vGKN).