Welkom bij vGK Frieschepalen-Siegerswoude

Wij zijn een kleine kerkelijke gemeente. Als gemeente delen we ons geloof in Jezus Christus als opgestane Heer en Verlosser en is de Bijbel daarbij het fundament. In onze diensten en activiteiten zoeken we graag de samenwerking, zowel binnen het dorp als met andere christenen.

Update 17 januari 2022

Coronamaatregelen

Na de persconferentie van vrijdag 14 januari en de versoepelingen die doorgevoerd zijn heeft de Kerkenraad besloten dat de diensten vanaf zondag 23 januari weer fysiek bezocht kunnen worden met in achtneming van de huidige basisregels. We hopen elkaar de komende weken weer tijdens de diensten te ontmoeten en met elkaar gemeente te zijn. Via deze website, facebook en de afkondigingen houden we u op de hoogte van wijzigingen.

 

Gebedsweek 16 januari - 23 januari 2022

Gebeds walk-thru

We nodigen u uit om donderdagavond 20 januari 2022 een gebedskaartje te halen. Dit kan bij de Iepen Doar in Frieschepalen, tussen 19.30 en 20.30 uur. Neem een lichtbron mee, zoals een zaklamp of telefoon, om het gebedskaartje te kunnen lezen. Voor de kinderen hebben we een speciale opdracht. Instructies zijn hieronder te downloaden.

                  

 

 

Kerkdienstgemist.nl

Onze diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

Over onze gemeente

De voortgezette Gereformeerde Kerk van Frieschepalen-Siegerswoude wil met haar leden samen het christelijk geloof beleven, belijden en in de praktijk brengen. De Bijbel, het Woord van God, staat bij ons centraal. Zo zijn we gemeente van Christus. We willen gastvrij zijn voor een ieder die ons bezoekt of nodig heeft, om zo een open gemeenschap te zijn waar we God loven, prijzen en danken voor allen en alles. Hij is ons Fundament. We verkondigen het evangelie, we laten onze lege handen vullen door Gods liefde en delen die uit. We verlangen naar de wederkomst van Jezus Christus. Onze hulp is van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest en we mogen weten ‘Uw Koninkrijk kome’.

Geschiedenis

Onze gemeente is in Siegerswoude opgericht in 1927, als evangelische vereniging onder de naam ‘Uw Koninkrijk kome’. In de jaren hierna is het mogelijk geworden om een kerkgebouw te kopen en zijn diverse zaken verder geformaliseerd en geregeld. Ten tijde van de tweede Wereldoorlog (1943) leed onze gemeente een zwaar verlies. De Duitse bezetters schoten 13 gemeenteleden en 3 onderduikers dood. Sinds 2004 maken we deel uit van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

Over vGK Nederland

Als gemeente zijn we aangesloten bij de voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland (vGKN). De VGKN is een klein kerkverband wat bestaat sinds 2004. De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben een lange geschiedenis. Deze kerken willen het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad verkondigen in de wereld van vandaag. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord, aan de drie algemene belijdenisgeschriften en aan de gereformeerde belijdenis. Wij willen ons kerkzijn vormgeven volgens de Gereformeerde kerkorde. Op deze manier willen wij verbonden zijn en blijven met christenen in binnenland en buitenland die op diezelfde basis staan. Deze verbondenheid willen wij ook actief zoeken.

Kerkdienst gemist

Alle diensten van onze kerk zijn te beluisteren via kerkdienst gemist.
De laatste 2 diensten staan hieronder aangegeven.

Preekrooster

Dit zijn de eerstvolgende diensten:

  • Dhr. A.W. Hoekstra, Surhuisterveen
    zo, 30 januari 2022, 09:30 - 10:30
  • Zendings- en Evangelisatiedienst
    zo, 6 februari 2022, 09:30 - 10:30