Welkom bij vGK Frieschepalen-Siegerswoude

Wij zijn een kleine kerkelijke gemeente. Als gemeente delen we ons geloof in Jezus Christus als opgestane Heer en Verlosser en is de Bijbel daarbij het fundament. In onze diensten en activiteiten zoeken we graag de samenwerking, zowel binnen het dorp als met andere christenen.

Update 28 februari 2022

Coronamaatregelen

Vanaf vrijdag 25 februari zijn er geen beperkende coronamaatregelen voor de kerken meer. Wat een feest is dat om weer zonder beperkingen naar de kerk te mogen gaan. We willen onze Hemelse Vader hiervoor danken, we hopen dat zijn Geest in ons werkt en dat we er weer naar gaan verlangen om elkaar tijdens de diensten op de zondag te willen ontmoeten. Mocht u zich er nog niet prettig bij voelen om zonder de 1.5 meter afstand in de kerk te zitten en toch de diensten fysiek zou willen bezoeken, geef het aan bij een van de kerkenraadsleden, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Kerkdienstgemist.nl

Onze diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

Over onze gemeente

De voortgezette Gereformeerde Kerk van Frieschepalen-Siegerswoude wil met haar leden samen het christelijk geloof beleven, belijden en in de praktijk brengen. De Bijbel, het Woord van God, staat bij ons centraal. Zo zijn we gemeente van Christus. We willen gastvrij zijn voor een ieder die ons bezoekt of nodig heeft, om zo een open gemeenschap te zijn waar we God loven, prijzen en danken voor allen en alles. Hij is ons Fundament. We verkondigen het evangelie, we laten onze lege handen vullen door Gods liefde en delen die uit. We verlangen naar de wederkomst van Jezus Christus. Onze hulp is van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest en we mogen weten ‘Uw Koninkrijk kome’.

Geschiedenis

Onze gemeente is in Siegerswoude opgericht in 1927, als evangelische vereniging onder de naam ‘Uw Koninkrijk kome’. In de jaren hierna is het mogelijk geworden om een kerkgebouw te kopen en zijn diverse zaken verder geformaliseerd en geregeld. Ten tijde van de tweede Wereldoorlog (1943) leed onze gemeente een zwaar verlies. De Duitse bezetters schoten 13 gemeenteleden en 3 onderduikers dood. Sinds 2004 maken we deel uit van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

Over vGK Nederland

Als gemeente zijn we aangesloten bij de voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland (vGKN). De VGKN is een klein kerkverband wat bestaat sinds 2004. De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben een lange geschiedenis. Deze kerken willen het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad verkondigen in de wereld van vandaag. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord, aan de drie algemene belijdenisgeschriften en aan de gereformeerde belijdenis. Wij willen ons kerkzijn vormgeven volgens de Gereformeerde kerkorde. Op deze manier willen wij verbonden zijn en blijven met christenen in binnenland en buitenland die op diezelfde basis staan. Deze verbondenheid willen wij ook actief zoeken.

Kerkdienst gemist

Alle diensten van onze kerk zijn te beluisteren via kerkdienst gemist.
De laatste 2 diensten staan hieronder aangegeven.

Preekrooster

Dit zijn de eerstvolgende diensten:

  • Pastor B. Smedes, Surhuisterveen
    zo, 14 augustus 2022, 11:00 - 12:00
  • Ds. Bijleveld, Boornbergum
    zo, 21 augustus 2022, 09:30 - 10:30